OneNote za Android

Nova verzija OneNote aplikacije za Android donosi velika poboljšanja koja čine aplikaciju puno korisnijom, posebno u usporedbi s prethodnom verzijom. Ova verzija se sada približava mogućnostima desktop i iPad verzija aplikacije.

Microsoft je upravo uveo nekoliko noviteta za OneNote na Androidu, uključujući lako dostupne alate za formatiranje, dijeljenje bilješki u stvarnom vremenu te mogućnost brze ugradnje tablica. Ažuriranje OneNote aplikacije može se automatski instalirati, no također ga možete ručno preuzeti putem Google Play Store-a.

Što nam donosi novi OneNote za Android?

Optimizacija trake s naredbama: Ovo ažuriranje se prije svega fokusira na kontekstualnu traku s naredbama, koja vam omogućuje trenutni pristup alatima za unos teksta i formatiranje prilikom kreiranja ili uređivanja bilješke. Traka s naredbama automatski prepoznaje koje alate možda trebate temeljem onoga što trenutno radite.

Dodatni načini unosa bilješki: Koristeći ikonu “+” u vašoj traci s naredbama, brzo možete zabilježiti i notirati bljiešku tekst, slike, glas, crteže, URL-ove, tablice i druge priloge.

Organizacija i dijeljenje bilješki u stvarnom vremenu: Izbornik s tri točke sada sadrži dodatne opcije na razini bilješke, kao što su stilizacija stranice i pohrana u bilježnicu. Sada bilješku možete prikačiti na početni zaslon putem izbornika s tri točke ili pozvati druge korisnike za dijeljenje bilješki u stvarnom vremenu.

Brza ugradnja tablica: Kliknite na ikonu tablice u traci s naredbama kako biste umetnuli tablicu. Ovu tablicu možete prilagoditi prema svojim potrebama, iako je zadana veličina tablice 3×3.

Brzo oblikovanje fonta i boje: Odaberite opciju za formatiranje teksta i dodirnite ikonu fontova kako biste promijenili boju teksta, stil i veličinu. Alat možete koristiti i za brzo kreiranje zaglavlja.

Promijenite boju ili stil stranice: Izbornik ima opciju “boja stranice”, koja vam omogućuje postavljanje nijanse za vašu bilješku ili omogućuje crte za veću strukturu.

Iako ovo ažuriranje ne donosi sve opcije na Androidu koje imamo na desktop i iOS verzijama svakako su nove značajke dobrodošla. Većina ovih novih značajki poboljšava proces zabilježavanja, a ne organizaciju, sortiranje i dijeljenje bilješki.

Važno je spomenuti da neki korisnici nisu sretni s OneNote aplikacijom na Androidu jer imaju raznih problema. Microsoft trenutno nije izdao posebne zakrpe za te probleme u ovoj verziji ažuriranja.

OneNote za Android možete preuzeti na Google Play Store-u.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here