HAKOM izmjene pravilnika

HAKOM je na svojim službenim stranicama objavio izmjene pravilnika koji reguliraju prava i obveze mobilnih operatora i korisnika. Izmjene stupaju na snagu 1. svibnja 2015.

Razlog ovih izmjena su brojne pritužbe korisnika na račun operatora vezane za potpisivanja novih ugovora, kao i nekih prava korisnika iz postojećih ugovora i to prvenstveno za one usluge koje nisu naručene u prostorijama  operatora.

Svaki korisnik će moći zatražiti da operator osim osnovne cijene napiše i sve ostale naknadne koje nisu uključene u osnovnu cijenu poput naknade za korištenje mobilne mreže, kako bi svaki korisnik znao koliki mu je mjesečni fiksni trošak.

Minimalno trajanje bonova će biti tri mjeseca, a operatori će morati otključati uređaj i za vrijeme trajanja ugovorne obveze

Druga novina koju uvodi HAKOM je minimalno trajanje bonova od tri mjeseca, neovisno o kojem se bonu radi. Do sada je bila praksa da bonovi s malim iznosom su produljivali rok trajanja od 7 – 10 dana, a na ovaj način će se taj rok znatno produljiti.

Novina je i mogućnost da svaki korisnik zatraži od svog mobilnog operatora otključavanje svog mobilnog uređaja, neovisno da li postoji još uvijek ugovorna obveza ili ne. Do sada su korisnici mogli otključati svoj uređaj tek nakon isteka ugovora, a na taj način će se izbjeći situacije kada je korisnik raskinuo ugovor i više nije u mreži operatora kod kojeg je nabavio uređaj.

Probno vrijeme za uporabe usluga u mrežama pokretnih komunikacija se produljuje s dva dana na pet dana, tako da svaki korisnik može isprobati da li je pokrivenost mreže zadovoljavajuća na određenoj lokaciji.

Više o ovim dopunama pravilnika možete pronaći na stranicama HAKOM-a.

Urednik i kreativni um tech bloga "Vidi više", oduševljenik tehnološkim inovacijama, posebno gadgetima s ekranima. Ovo kreativno pero stvorilo je tisuće članaka i desetke recenzija, kojima je prenio svoju strast prema tehnologiji.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here