Fotojet je besplatna internet aplikacija za izradu foto kolaža putem koje možete svoje fotografije ubaciti u kolaže i podijeliti ih s vašim prijateljima i obitelji. Korisnici na raspolaganju imaju preko 320 različitih predložaka i 80-ak raznih rasporeda (layouta).

FotoJet ima dva načina kako možete kreirati svoje kolaže. Prvi je Template mode u kojem možete svoje fotografije posložiti u jedan od 320 već unaprijed definiranih predložaka. U ovom načinu rada dovoljno je odabrati željeni template, dodati fotografije, podesiti kvalitetu i rezoluciji i potom uradak spremiti na računalo ili podijeliti putem Facebooka.

Classic mode vam omogućava da odaberete jedan od 80-ak željenih rasporeda, podesite širinu okvira između slika, odaberete pozadinu kolaža i potom ubacite svoje slike. Osim navedenog ovdje možete ubaciti i razne cliparte ili tekst u kolaž. Osim navedenog FotoJet može poslužiti za izradu Facebook covera.

Prednost FotoJeta je što ga bez problema mogu koristiti i početnici. Za korištenje nije potrebna nikakva registracija, a prije početka rada možete u uputama na ovoj stranici saznati više informacija o svim značajkama ove aplikacije.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here